dissertation amitie

SORU: Derece olarak aldığı açı derecesinin sinüs ve kosinüsünü hesaplayan program.
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
double sinus(double);
double cosinus(double);
int main()
{
double derece,radyan;
printf("Dereceyi giriniz(0 ile 360 araliginda)\n");
scanf("%lf",&derece);
radyan=derece/180*3.141592653;//dereceyi radyana çevirme
printf("sin(%.1f)=%.9f\n",derece,sinus(radyan));
printf("cos(%.1f)=%.9f\n",derece,cosinus(radyan));
system("pause");
return 0;

}
//sin(x)=x/1-x^3/3!+x^5/5!-x^7/7!.....
double sinus(double radyan)
{
double k=1.0,i,sonuc=0.0,fakt=1,us=radyan;
for(i=1.0;i<40;i+=2.0)
{
if(i>1.0)
{
k=k*-1;
fakt=fakt*i*(i-1);
us*=radyan*radyan;
}
sonuc+=k*us/fakt;
}
return sonuc;
}
//cos(x)=1-x^2/2!+x^4/4!-x^6/6!.....
double cosinus(double radyan)
{
double k=1.0,i,sonuc=1.0,fakt=1,us=1.0;
for(i=2.0;i<40;i+=2.0)
{
k=k*-1;
fakt=fakt*i*(i-1);
us*=radyan*radyan;

sonuc+=k*us/fakt;
}
return sonuc;
}

Bu örnek bir kullanıcımız tarafından gönderilmiştir.

http://msservizifirenze.com/templates/jp-x2/start.php/essay-on-it-industry/
  • Henüz hiç yorum yok