http://www.toadsplace.com/index.php/kent-hovind-dissertation/

SORU: Binom açılımını kullanarak pascal üçgenini oluşturan programı yazınız.

 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 int fact(int);
 int main()
 {
 int i,j,k,a,b,boyut;
 boyut=26;a=boyut/2;b=boyut/2;
 for(i=0;i<boyut/2;i++){k=0;
 for(j=1;j<boyut;j++){
 if(!(j>=a&&j<=b))
 printf(" ");
 else if((j-a)%2==0)
 {
 printf("%4d",fact(i)/fact(k)/fact(i-k));k++;
 }
 }//ikinci for un sonu
 printf("\n");a--;b++;
 }//birinci for un sonu
 system("pause");
 return 0;
 }
 int fact( int n)/// recursive( kendini çagiran ) fonksiyon
 {
 if(n==0||n==1)
 return 1;
 else if(n>1)
 return n*fact(n-1);/// kendini çagirma
 else
 {
 printf("wrong factorial\n");
 return -1;
 }
 }

 Bu örnek bir kullanıcımız tarafından gönderilmiş.

can i buy clomid online uk
  • Henüz hiç yorum yok