http://whiteharrislaw.com/

SORU: Kredi tutarı, % faiz oranı ve taksit oranı kullanıcı tarafından girilen ve çıktı olarak da aylık ödenecek tutarı ve fazla ödenecek miktarı kullanıcıya sunan c programını yazınız.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
double toplam,faizorani,odeme,hatapayi=1.0,tutar,miktar=0.01;
double vade,i,t;
printf("Kredi tutarini giriniz\n");
scanf("%lf",&tutar);
printf("Faiz oranini giriniz(%% aylik)\n");
scanf("%lf",&faizorani);
printf("Vadeyi giriniz\n");
scanf("%lf",&vade);
toplam=tutar;
if(vade<6.0)
hatapayi=0.1;
if(vade<24.0&&vade>=6.0)
hatapayi=0.5;
if(vade>=1)
{
odeme=toplam/vade;
while(!(toplam<hatapayi&&toplam>-hatapayi)){
toplam=tutar; t=0.0;
for(i=1.0;i<=vade;i+=1.0)
{
t=toplam*faizorani/100;
toplam=toplam+t-odeme;
}
if(toplam<hatapayi+10&&toplam>=hatapayi)
{hatapayi=0.1;miktar=0.0001;}
if(toplam>hatapayi)
odeme+=miktar;
else if(toplam<-hatapayi)
{
odeme-=miktar;}
}
printf("============================\n");
printf("Aylik odeme tutari=%.2f TL\n",odeme);
printf("============================\n");
printf("Toplam odeme tutari:%.2f TL\nFark=%.2f TL\n\n",odeme*vade,odeme*vade-tutar);
}
else
printf("Vade 1 den kuçuk olamaz\n");
system("pause");
return 0;
}

 Bu örnek bir kullanıcımız tarafından gönderilmiştir.

 

Full Article