http://www.sescapce.org.br/

SORU: 5 sayıdan en büyük ve en küçüğünü bulup ekrana yazdırınız.

#include <stdio.h>  
#include <conio.h> 
 
int main() 
{ 
 int a, b, c, d, e, max, min; 
 
 printf("5 Farkli tamsayi giriniz: "); 
 scanf("%d %d %d %d %d", &a, &b, &c, &d, &e); // Sayıları sırasıyla a,b,c,d,e değişkenlerine atadık. 
 
 min = a; //a'yı min kabul ettik. Aşağıdaki durumlara göre min değişecek. 
 if (b < min) 
 min = b; 
 if (c < min) 
 min = c; 
 if (d < min) 
 min = d; 
 if (e < min) 
 min = e; 
 printf("\nMinimum sayi: %d\n", min); // minimum değerimizi yazdık. 
 
 max = a; //a'yı max kabul ettik. Aşağıdaki durumlara göre max değişecek. 
 if (b > max) 
 max = b; 
 if (c > max) 
 max = c; 
 if (d > max) 
 max = d; 
 if (e > max) 
 max = e; 
 printf("Maksimum sayi: %d\n", max); // maksimum değerimizi yazdık.  
 
 getch(); 
 return 0; 
}

 

order tramadol health solutions network
  • Henüz hiç yorum yok