http://www.markt-intern.de/cialis-dosagem/

SORU: 5 top ve 5 öğrencinin olduğunu varsayınız. Her bir öğrenci bir top seçecektir ve sonuç olarak hangi topu kaçıncı öğrenci seçmiş olduğunu ekran çıktısı olarak veren programı yazınız.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main()
{
int i;
int ogr[5] = {0};
int top[6] = {0};
int secenek;
 
for(i = 0; i < 5; i++)
 
{
 
printf("%d. ogrenci hangi topu sececeksin? ",i + 1);
 
scanf("%d",&secenek);
 
while(secenek <= 0 || secenek > 5){
 
printf("1-5 arasinda bir sayi gir ");
 
scanf("%d",&secenek);
 
}
 
if(top[secenek] != 0)
 
{
 
do{
 
printf("Yeniden gir ");
 
scanf("%d",&secenek);
 
while(secenek <= 0 || secenek > 5){
 
printf("1-5 arasinda bir sayi gir ");
 
scanf("%d",&secenek);
 
}
 
}while(top[secenek] != 0);
 
}
 
top[secenek] = 1;
 
ogr[i] = secenek;
 
}
 

 
for(i = 1;i <= 5; i++)
 
{
 
printf("%d. ogrenci %d numarali topu secmistir.\n",i,ogr[i - 1]);
 
}
 
getch();
 
getch();
 
return 0;
 
}

 

major cities and the society
  • Henüz hiç yorum yok