Read Full Article

SORU: Toplam 3 sınıf bulunan ve her sınıfta 5 öğrenci notu girilmesi gereken programı c programlama dilini kullanarak yazınız. Ayrıca programın girilen notları ve notların ortalamasını ekranda göstermesi gerekmektedir.

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main ()
{
  int a[3][5],sinif,ogrenci;
  float toplam=0;
  for(sinif=0;sinif<3;sinif++)
  {
  printf("\n %d. sinif",sinif+1);
  for(ogrenci=0;ogrenci<5;ogrenci++){
  printf(" %d. ogrencinin notunu giriniz:",ogrenci+1);
  scanf("%d",&a[sinif][ogrenci]);
}
}
for(sinif=0;sinif<3;sinif++)
{
printf("\n%d. sinif notlari\n",sinif+1);
for(ogrenci=0;ogrenci<5;ogrenci++){
printf("%d ",a[sinif][ogrenci]);
printf("\n");
toplam=toplam+a[sinif][ogrenci];
}
  printf("%d. sinifin not ortalamasi %.2f\n",sinif+1,toplam/5);
  toplam=0;
}
  getch ();
  return 0;
}

 Bu örnek Alieren Çınar tarafından gönderilmiştir.

read this