http://arterrabizimodu.org/


SORU: 3 sayının en büyüğünü, en küçüğünü, yoplamlarını, çarpımlarını bulan programı yazınız.

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
int main() 
{ 
 int a, b, c, max, min; 
 printf("Lutfen 3 farkli sayi giriniz: "); 
 scanf("%d%d%d", &a, &b, &c); // 3 sayımızı 3 değişkenimize atadık. 
 
 /* sum */ 
 printf("Toplamlari: %d\n", a + b + c); // Toplamı yazdırdık. 
 
 /* average */ 
 printf("Ortalamasi: %d\n", (a + b + c) / 3); // Ortalamayı yazdırdık. 
 
 /* product */ 
 printf("Carpimlari: %d\n", a * b * c); // Çarpımlarını yazdırdık. 
 
 /* min */ 
 min = a; // a'yı minimum kabul edelim. 
 if (b < min) 
 min = b; // bu durumda minimum b olur. 
 if (c < min) 
 min = c; // bu durumda minimum c olur. 
 printf("En kucuk sayi: %d\n", min); // minimum sayıyı yazdırdık. 
 
 /* max */ 
 max = a; // a'yı maksimum kabul edelim. 
 if (b > max) 
 max = b; // bu durumda  maksimum b olur. 
 if (c > max) 
 max = c; // bu durumda maksimum c olur. 
 printf("En buyuk sayi: %d\n", max); // maksimum sayıyı yazdırdık. 
 getch(); 
 return 0; 
}

 

 

 

http://www.byronbeck.com/cialis/cialis-drug-interactions/
  • Henüz hiç yorum yok