http://oh.dubliner.se/

SORU: 3*3 lük matrisi kullancıdan değerlerini alarak çıktı veren programı yazınız.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main(void)
{
int matris1[3][3];
int matris2[3][3];
int sonuc[3][3];
int satir = 0,sutun = 0;
clrscr();
printf("\n Iki matrisin toplanmasi...");
printf("\n ==========================\n");
printf("\n 1. Matris'i giriniz : \n");
for( satir=0 ; satir<3; satir++)
{
for( sutun=0; sutun<3; sutun++ )
{
 printf("Deger [%i][%i] : ",satir+1,sutun+1);
 scanf("%i",&matris1[satir][sutun]);
 fflush(stdin);
}
}
printf("\n 2. Matris'i giriniz : \n");
for( satir=0 ; satir<3; satir++)
{
for( sutun=0; sutun<3; sutun++ )
{
 printf("Deger [%i][%i] : ",satir+1,sutun+1);
 scanf("%i",&matris2[satir][sutun]);
 fflush(stdin);
}
}
for( satir=0 ; satir<3; satir++)
{
for( sutun=0; sutun<3; sutun++ )
{
 sonuc[satir][sutun] = matris1[satir][sutun] + matris2[satir][sutun];
}
}
clrscr();
printf("\n Matrislerin Toplami : \n");
for( satir=0 ; satir<3; satir++)
{
printf("\n");
for( sutun=0; sutun<3; sutun++ )
printf(" %i ",matris1[satir][sutun]);
if( satir == 1 )
printf(" + ");
else
printf("  ");
for( sutun=0; sutun<3; sutun++ )
printf(" %i ",matris2[satir][sutun]);
if( satir == 1 )
printf(" = ");
else
printf("   ");
for( sutun=0; sutun<3; sutun++ )
 printf(" %i ",sonuc[satir][sutun]);
}
getch();
}

 

 

 

http://www.endavant.org/67284511/
 • Henüz hiç yorum yok