more

SORU: 2 basamaklı sayıyı yazıyla yazdıran programı yazınız.

 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
 
int main() 
{ 
 int sayi,a,b; 
 printf("2 basamakli bir sayi giriniz: "); 
 scanf("%d",&sayi); // sayımızı sayi değişkenine atadık.
 if(sayi<100) // Sayı 100den küçükse aşağıdaki işlemler yapılacak.
 { 
 a=sayi/10; // Onlar basamağındaki sayıyı belirledik.
 b=sayi-(a*10); // Birler basamağındaki sayıyı belirledik.
 } 
 else // Sayı 100den büyükse program sonlanacak.
 { 
 printf("Lutfen 100'den kucuk bir sayi giriniz."); 
 getch(); 
 return 0; 
 } 
 printf("Sayiniz: "); 
 switch(a) // Onlar basamağı için switch case işlemleri.
 { 
 case 1:printf("On"); break; 
 case 2:printf("Yirmi"); break; 
 case 3:printf("Otuz"); break; 
 case 4:printf("Kirk"); break; 
 case 5:printf("Elli"); break; 
 case 6:printf("Altmis"); break; 
 case 7:printf("Yetmis"); break; 
 case 8:printf("Seksen"); break; 
 case 9:printf("Doksan"); break; 
 case 0:printf("sifir"); break; 
 } 
 switch(b) // Birler basamağı için switch case işlemleri.
 { 
 case 1:printf(" bir");break; 
 case 2:printf(" iki"); break; 
 case 3:printf(" uc"); break; 
 case 4:printf(" dort"); break; 
 case 5:printf(" bes"); break; 
 case 6:printf(" alti"); break; 
 case 7:printf(" yedi"); break; 
 case 8:printf(" sekiz"); break; 
 case 9:printf(" dokuz"); break; 
 case 0:printf(" "); break; 
 } 
 
getch(); 
 return 0; 
}

 

 

 

http://schenectadymetroplex.com/
  • Henüz hiç yorum yok