http://curtaminas.com.br/mla-formatted-essay/

SORU: Rastgele üretilen 20 kelime (kaç harften oluştuğu da random) bir .txt dosyasına yazın. Yazılan .txt dosyasından kelimeleri okuyun. Büyük harfe dönüştürüp .txt dosyasına yazın. Daha sonra harfleri ters çevirip .txt dosyasına tekrar yazın.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h> //emretoydem//
#include <time.h>
#include <ctype.h>        //rastgele üretilen 20 kelime(kaç harften oluştuğuda random) bir txt dosyasına yazılır//
#include <string.h>
#define size 20
void ters(char *a);          //yazlılan txt dosyasından kelimler okunur ve buyuk harfe dönüştürülür basılır ve sonra ters çevrilir basılır//
void buyuk(char *a);
int main()
{
srand(time(NULL));
FILE *aptr;
int i,j,k,l;
char a[size];
i=rand()%10+4;
if((aptr=fopen("ckodu.com.txt","w"))==NULL)
puts("dosya acilmadi:\n");
else
{
puts("dosya acildi:\n");
for(k=0;k<j;k++)
{
j=rand()%15+5;
for(l=0;l<j;l++)
{
a[i]=rand()%26+'a';
fprintf(aptr,"%c",a[i]);
printf("%c",a[i]);
}
fprintf(aptr,"\n");
printf("\n");
}
fclose(aptr);
}
if((aptr=fopen("emren.txt","r"))==NULL)
puts("dosya acilmadi:\n");
else
{
puts("dosya acildi:\n");
while(!feof(aptr))
{
fscanf(aptr,"%s",a);
printf("%s\n",a);
buyuk(a);
printf("\n");
ters(a);
printf("\n");
}
fclose(aptr);
}
getchar();
return 0;
}
void ters(char *a)
{
int i,j,k=0;
for(i=0;*(a+i);i++);
char b[i];
for(j=i-1;j>=0;j--)
{
b[k]=*(a+j);
printf("%c",b[k]);
k++;
}
}
void buyuk(char *a)
{
while(*a!='\0')
{
if(islower(*a))
*a=toupper(*a);
printf("%c",*a);
*a++;
}
}
Read Full Report
  • Henüz hiç yorum yok