http://jennamccarthy.com/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
#include <stdio.h> 
#include <conio.h>
 
int main() 
{ 
int sayi,x,y,z,t; 
while(sayi!=-1){ 
printf("Roma rakamina cevirmek istediginiz sayiyi giriniz(cikis -1): "); 
scanf("%d",&sayi); 
x =sayi/1000; 
y =(sayi%1000)/100; 
z =((sayi%1000)%100)/10; 
t =((sayi%1000)%100)%10; 
 
if(sayi<=9999){ 
switch(x){ 
case 1:printf("M"); 
break; 
case 2:printf("MM"); 
break; 
case 3:printf("MMM"); 
break; 
case 4:printf("Mv"); 
break; 
case 5:printf("v"); 
break; 
case 6:printf("vM"); 
break; 
case 7:printf("vMM"); 
break; 
case 8:printf("vMMM"); 
break; 
case 9:printf("Mx"); 
break; 
} 
switch(y){ 
case 1:printf("C"); 
break; 
case 2:printf("CC"); 
break; 
case 3:printf("CCC"); 
break; 
case 4:printf("CD"); 
break; 
case 5:printf("D"); 
break; 
case 6:printf("DC"); 
break; 
case 7:printf("DCC"); 
break; 
case 8:printf("DCCC"); 
break; 
case 9:printf("C"); 
break; 
} 
switch(z){ 
case 1:printf("X"); 
break; 
case 2:printf("XX"); 
break; 
case 3:printf("XXX"); 
break; 
case 4:printf("XL"); 
break; 
case 5:printf("L"); 
break; 
case 6:printf("LX"); 
break; 
case 7:printf("LXX"); 
break; 
case 8:printf("LXXX"); 
break; 
case 9:printf("XC"); 
break; 
} 
switch(t){ 
case 1:printf("I\n"); 
break; 
case 2:printf("II\n"); 
break; 
case 3:printf("III\n"); 
break; 
case 4:printf("IV\n"); 
break; 
case 5:printf("V\n"); 
break; 
case 6:printf("VI\n"); 
break; 
case 7:printf("VII\n"); 
break; 
case 8:printf("VIII\n"); 
break; 
case 9:printf("IX\n"); 
break; 
} 
} 
else{ 
printf("Sadece 1-10000 arasinda sayi girebilirsiniz\n"); 
} 
} 
printf("Devam etmek icin Enter\'a basiniz...\n"); 
getch(); 
return 0; 
} 

 

 Bu örnek http://www.craftown.com/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://www.starstandard.org/statistical-project/a yazabilirsiniz.

click to read more
  • Henüz hiç yorum yok