link

/*1:SORU 230 kişilik bir sınıfta rastgele, final ve vize sonuçları elde et ve bunların ortalamalarını fonksiyonla 
bul.Final, vize notları, ortalamalarını ve ortalamanın altında kalan öğrenci sayısını ekrana yazdır.*/
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#define SIZE 20 
 
int ortalama(int *ort,int size){
int i,j=0,k;{
for(i=0;i<size;i++)
j=j+ort[i];}
k=j/size;
return k;}
 
int main(){
int ort[SIZE]={};
int vize[SIZE]={};
int final[SIZE]={};
int i,j=0;

puts("vize notlari\n");
for(i=0;i<SIZE;i++){
vize[i]=rand()%101;
printf("%d\n",vize[i]);}
puts("final notlari\n");
for(i=0;i<SIZE;i++){
final[i]=rand()%101;
printf("%d\n",final[i]);}
puts("ortalama notlari\n");
for(i=0;i<SIZE;i++){
ort[i]=(final[i]+vize[i])/2;
printf("%d\n",ort[i]);}
printf("sinifin ortalamasi gosteriliyor\n%d\n",ortalama(ort,SIZE));
for(i=0;i<SIZE;i++){
if(ort[i]<ortalama(&ort[0],SIZE))
++j;
}
printf("ortalamanin altinda kalan ogrenci sayisi\n%d\n",j);
system("pause");
return 0;
}

 Bu örnek http://isi.umarfeminismos.org/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz rackham dissertation defensea gönderebilirsiniz.

essays on the importance of early childhood education
  • Misafir - Ahmet Cihat

    İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1.Sınıf öğrencisiyim.1.dönem aldık dersi bu soruya benzer bir soruyu 2. hafta lab da sordular.

    0 Beğen