click to read more

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int sayilar(int sayilar[],int n){
  int i;
 
  for(i=0;i<n;i++){ // dizideki sayilari ekrana gonderdik..
    printf("\n%d. sayi : %d",i+1,sayilar[i]);
  }
}
 
int main(){
  int adet;
 
  printf("Kac adet sayi gireceksiniz : ");
  scanf("%d",&adet);
 
  int sayi[adet],i;

  for(i=0;i<adet;i++){
    printf("%d. Sayi : ",i+1); // Kullanicidan sayilari aldik ..
    scanf("%d",&sayi[i]);
  }
 
  sayilar(sayi,adet); // Fonksiyonumuzu cagirdik ..
             // diziyi fonksiyona gonderme kalibi boyledir..
             
  getch();
  return 0;
}
 
// int toplam_bul( int dizi[ ], int boyut );
// int toplam_bul( int *dizi, int boyut );
 

 Bu örnek http://janschroder.com/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://groupejef.ch/a yazabilirsiniz.

click to read more
 • Henüz hiç yorum yok