orlistat tablets to buy

5 öğrencinin vize-final notlarının ortalamasını alıp dosyaya notları, ortalamasını ve 85 üzerinden geçip geçemediğini yazan c programı.
#include <stdio.h>

double kirk=40,atmis=60;//Bunlar yüzde hesaplamada kullanılcak
double birvize,birfinal,ikivize,ikifinal;//Burada tanımlananlar öğrencilerin vize ve final notları...
double ucvize,ucfinal,dortvize,dortfinal,besvize,besfinal;//Burada tanımlananlar da öğrencilerin vize ve finalleri...
double birort,bv,bf,iv,ifi,uv,uf,dv,df,bev,bef;//Bunlar vize ve finallerin yüzdelenmiş hali 
 
int main()
{
 
//Veri girişi başlangıcı...
printf("1. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&birvize);
printf("1. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&birfinal);
printf("2. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ikivize);
printf("2. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ikifinal);
printf("3. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ucvize);
printf("3. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&ucfinal);
printf("4. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&dortvize);
printf("4. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&dortfinal);
printf("5. ogrencinin vize notunu giriniz:"); scanf("%lf",&besvize);
printf("5. ogrencinin final notunu giriniz:"); scanf("%lf",&besfinal);
 
 
 
FILE *dosya;//Dosya işlemlerinin başlangıcı...
dosya=fopen("not.txt","w");
 
fprintf(dosya,"1. ogrenci:%lf-%lf\n2. ogrenci:%lf-%lf\n",birvize,birfinal,ikivize,ikifinal);
 
 
fprintf(dosya,"3. ogrenci:%lf-%lf\n4. ogrenci:%lf-%lf\n5. ogrenci:%lf-%lf",ucvize,ucfinal,dortvize,dortfinal,besvize,besfinal);
 
 
 
bv=(birvize*kirk)/100;//Ortalama alma işleminin başlangıcı...
bf=(birfinal*atmis)/100;
 
iv=(ikivize*kirk)/100;
ifi=(ikifinal*atmis)/100;
 
uv=(ucvize*kirk)/100;
uf=(ucfinal*atmis)/100;
 
dv=(dortvize*kirk)/100;
df=(dortfinal*atmis)/100;
 
bev=(besvize*kirk)/100;
bef=(besfinal*atmis)/100;
 
fprintf(dosya,"\n\n1. ogrenci ortalamasi=%lf\n2.ogrenci ortalamasi=%lf\n3.ogrenci ortalamasi=%lf\n4.ogrenci ortalamasi=%lf\n5.ogrenci ortalamasi=%lf\n",bv+bf,iv+ifi,uv+uf,dv+df,bev+bef);
 
if(bv+bf<=84)
{
fprintf(dosya,"\n1. ogrenci geçemedi...");
}
 
if(iv+ifi<=84)
{
fprintf(dosya,"\n2. ogrenci geçemedi...");
}
 
if(uv+uf<=84)
{
fprintf(dosya,"\n3. ogrenci geçemedi...");
}
 
if(dv+df<=84)
{
fprintf(dosya,"\n4. ogrenci geçemedi...");
}
 
if(bev+bef<=84)
{
fprintf(dosya,"\n5. ogrenci geçemedi...");
}
 
}

 Bu örnek link kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz read morea yazabilirsiniz.

http://artblueprint.org/custom-essay-reviews/