best natural viagra

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>

int main()
{
	system("color 3b");
	
	basadon:
	
	printf("taban aritmetigi programi 10 luk sayiyi istediginiz tabana cevirir.\n\n");
	
	int sayi,sayikopya,taban,kalan=0;
	char deger[50];
	int i=0;
	int j;
	
	printf("sayiyi girin:");
	scanf("%d",&sayi);
	
	sayikopya = sayi;
	
	printf("tabani girin:");
	tekrargir:
	scanf("%d",&taban);
	
	if(taban>16 || taban == 1 || taban<0)
	{
		printf("\ntaban sayisi 16 dan buyuk ve 1e esit olamaz lutfen tekrar giriniz:");
		goto tekrargir;
	}
	
	while((sayi/taban)>=1.0)
	{
		kalan = sayi % taban;
		deger[i] = kalan;
		sayi -= kalan;
		sayi /= taban;
		i++;
	}
	deger[i] = sayi;
	
	//kontrol ve değiştirme işlemleri
	for(j=0;j<50;j++)
	{
		if(deger[j]==10)
		deger[j]='A';
		if(deger[j]==11)
		deger[j]='B';
		if(deger[j]==12)
		deger[j]='C';
		if(deger[j]==13)
		deger[j]='D';
		if(deger[j]==14)
		deger[j]='E';
		if(deger[j]==15)
		deger[j]='F';
	} //-----------------
	
	printf("\n%d sayisinin %d tabaninda yazilimi: ",sayikopya,taban);
	printf("(");
	while(i!=(-1))
	{
		if(deger[i]<10)
		printf("%d",deger[i]);
		if(deger[i]>=10)
		printf("%c",deger[i]);
		i--;
	}
	printf(")%d",taban);
	
	printf("\n\nBasa Donmek Icin Herhangi Bir Tusa Basin....");
	getch();
	
	system("CLS");
	
	goto basadon;
	
	return 0;
}

bytebit

 Bu örnek http://www.llibreriahoritzons.com/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz journal article review assignmenta yazabilirsiniz.

http://corason.com/world-trade-center-essay/
  • Henüz hiç yorum yok