http://ivybusinesscard.com/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#define str printf("\n");

int main ()
{
	system("color 3b");
	
	unsigned int byte[4],sonuc=0;
	
	basadon:
	sonuc=0;
		
	printf("bu program girdiginiz 4 byte veriyi int sayi olarak gösterir.\n\n");
	
	for(int i=0;i<4;i++)
	{
		printf("%d. byte girin:",(i+1));
		tekrargir:
		scanf("%d",&byte[i]);
		
		if(byte[i]>=256)
		{
			printf("255 den buyuk olamaz lutfen %d. byte'i tekrar girin:",(i+1));
			goto tekrargir;
		}
		
		if(byte[3]>=128)
		{
			printf("son byte 127 den buyuk olamaz lutfen 4. byte'i tekrar girin:");
			goto tekrargir;
		}
	}
	
	sonuc += byte[0];
	sonuc += byte[1]*pow(2,8);
	sonuc += byte[2]*pow(2,16);
	sonuc += byte[3]*pow(2,24);
	
	str
	for(int i=0;i<4;i++)
	printf("(%d)",byte[i]);
	str
	
	printf("\ngirilen byte'lara gore >> int degeri: %d",sonuc);
	
	getch();
	system("CLS");
	goto basadon;
	
	return 0;
}

bytebit

 Bu örnek http://margohairalive.com/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://chatlakozz.hu/a yazabilirsiniz.

http://www.davidfajula.com/
  • Henüz hiç yorum yok