read here

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define BOYUT 10 //Boyutu değiştirerek koltuk sayısını artırabilirsiniz..

int main()
{
  srand(time(NULL));
  //Koltukların boş olduğunu göstermek için dizilere 0 değerini atadık
  //toplam1 ve toplam2 iki bölümün koltuk sayısı..
  int bolum,koltuk1[BOYUT]={0},koltuk2[BOYUT]={0},i,toplam1=0,toplam2=0,sayac=1;
 printf("*************** THY REZERVASYON SISTEMI ***************\n\n");

 while(sayac==1)
 {
  printf("Sigara icilen bolum icin 1'e basin.\nSigara icilmeyen bolum icin 2'ye basin.\n");
  scanf("%d",&bolum);
  
  
  if(toplam1==BOYUT&&toplam2==BOYUT){ 
   printf("Her iki bolum de dolu bir sonraki ucus 3 saat sonra.\n\n"); break;}
   
  else if(toplam1==BOYUT&&bolum==1){
   printf("Sigara icilen bolum dolu!!\n\n"); continue;}
  
  else if (bolum==1)//Sigara içilen bölüm seçilmişse..
   {
    
    i=rand()%BOYUT; //Rastgele bir koltuk seç
    if(koltuk1[i]==1)//Daha önce yerleştirme yapılmışsa aynı koltuğa tekrar yerleştirmemek için döngü kurduk..
    {
     while(koltuk1[i]==1)
     {
      i=rand()%BOYUT;
     }
    }
    koltuk1[i]=1; //Yerleştirilen koltuğun değerini 1 yapalım.
    toplam1++;
    printf("Sigara icilen bolume ve %d numarali koltuga rezervasyon yapildi.\n\n",i+1);
  
   }
   if(toplam2==BOYUT&&bolum==2){
   printf("Sigara icilmeyen bolum dolu!!\n\n"); continue;}
   
   else if (bolum==2) //Sigara içilmeyen bölüm seçilmişse..
   {
    
    i=rand()%BOYUT;
    if(koltuk2[i]==1)
    {
     while(koltuk2[i]==1)
     {
      i=rand()%BOYUT;
     }
    }
    koltuk2[i]=1;
    toplam2++;
    printf("Sigara icilmeyen bolume ve %d numarali koltuga rezervasyon yapildi.\n\n",i+1);
   }
   
  
 }  
  system("pause");
}

 Bu örnek http://whiteharrislaw.com/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://planetamusica.es/a yazabilirsiniz.

click here
 • Henüz hiç yorum yok