http://www.keylimedigitaldesigns.com/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>

int main ()
{
	system("color 3b");
	
	int a,bit[4][8],sayi;
	unsigned char byte[4];
	FILE *dosya;
	int i,j;
	
	printf("sayi giriniz:");
	scanf("%d",&a);
	
	dosya = fopen("oku.byleon","w");
	fwrite(&a,sizeof(a),1,dosya);
	fclose(dosya);
	dosya = fopen("oku.byleon","r");
	fread(&byte,sizeof(byte),1,dosya);
	fclose(dosya);
	system("del oku.byleon");
	
	printf("\n%d sayisinin byte degeri:\n",a);
	for(i=0;i<4;i++)
	printf("(%d)",byte[i]);
	
	for(i=0;i<4;i++)
	{
		sayi = (int)byte[i];
		
		if((sayi-128)>=0)
    {
    	bit[i][7]=1;
    	sayi -= 128;
    }
    else
    bit[i][7]=0;
    
    if((sayi-64)>=0)
    {
    	bit[i][6]=1;
    	sayi -=64;
    }
    else
    bit[i][6]=0;
    
    if((sayi-32)>=0)
    {
    	bit[i][5]=1;
    	sayi -=32;
    }
    else
    bit[i][5]=0;
    
    if((sayi-16)>=0)
    {
    	bit[i][4]=1;
    	sayi -=16;
    }
    else
    bit[i][4]=0;
    
    if((sayi-8)>=0)
    {
    	bit[i][3]=1;
    	sayi -=8;
    }
    else
    bit[i][3]=0;
    
    if((sayi-4)>=0)
    {
    	bit[i][2]=1;
    	sayi -=4;
    }
    else
    bit[i][2]=0;
    
    if((sayi-2)>=0)
    {
    	bit[i][1]=1;
    	sayi -=2;
    }
    else
    bit[i][1]=0;
    
    if((sayi-1)>=0)
    {
    	bit[i][0]=1;
    	sayi -=1;
    }
    else
    bit[i][0]=0;
	}
	
	printf("\n\nbit degeri bit.txt icindedir.");
	
	dosya = fopen("bit.txt","w");
	
	fprintf(dosya,"%d sayısının byte değeri:\n",a);
	for(int i=0;i<4;i++)
	fprintf(dosya,"(%d)",byte[i]);
	
	fprintf(dosya,"\n\n%d sayısının bit değeri:\n",a);
	
	for(i=0;i<4;i++)
	{
		fprintf(dosya,"(");
		for(j=7;j>=1;j--)
		fprintf(dosya,"%d,",bit[i][j]);
		fprintf(dosya,"%d",bit[i][0]);
		if(i!=3)
		fprintf(dosya,"),");
		else
		fprintf(dosya,")");
	}
	
	fclose(dosya);
	
	getch();
	return 0;
}

bytebit

 Bu örnek http://www.rickymartinmusic.com/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz problem solving vs decision makinga yazabilirsiniz.

http://www.besportier.com/
 • Henüz hiç yorum yok