http://jaudt.de/

#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include<math.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
	int taban,sonuc,deger[50];
	char sayi[50];
	char karakterler[17]="0123456789ABCDEF";
	int i,j;
	int counter=0,kacust=50;
	int toplam=0,degeral,ust;
		
	system("color 3b");
	
	basadon:
	counter=0;
	kacust=50;
	toplam=0;
		
	printf("istediginiz tabandaki istediginiz sayiyi 10 luk tabana cevirir.\n\n");
	
	printf("hangi tabandan ceviri yapmak istiyorsunuz:");
	tabanadon:
	scanf("%d",&taban);
	
	if(taban>16 || taban<=0)
	{
		printf("\ntaban sayisi 16 dan buyuk olamaz lutfen tekrar girin:");
		goto tabanadon;
	}
	
	if(taban>10)
	{
		printf("\n10 veya daha buyuk bir taban kullandiniz.\n");
		for(i=10;i<taban;i++)
		{
			printf("%d=%c ",i,karakterler[i]);
		}
		printf("\nyukaridaki harfleride kullanabilirsiniz.\n");
	}
	
	printf("sayiyi girin:");
	tekrargir:
	for(i=0;i<50;i++)
	{
		deger[i] = (-1);
		sayi[i] = (0);
	}
	scanf("%s",&(sayi));
	
	for(i=0;i<50;i++) // kontrol ve değiştirme işlemleri
	{
		if(sayi[i]==97)
		sayi[i] = 'A';
		if(sayi[i]==98)
		sayi[i] = 'B';
		if(sayi[i]==99)
		sayi[i] = 'C';
		if(sayi[i]==100)
		sayi[i] = 'D';
		if(sayi[i]==101)
		sayi[i] = 'E';
		if(sayi[i]==102)
		sayi[i] = 'F';
	} // ---------------
	
	for(i=0;i<50;i++) // char karakteri int e alma
	{
		if((sayi[i]>=48 && sayi[i]<=57) || (sayi[i]>=65 && sayi[i]<=70)) // değer değişkenin başka bir karakter girip işlemi mahvetmesin diye kontrol
		{
			if(sayi[i]==48)
		  deger[i] = 0;
	   	if(sayi[i]==49)
	  	deger[i] = 1;
	  	if(sayi[i]==50)
	  	deger[i] = 2;
	  	if(sayi[i]==51)
	  	deger[i] = 3;
	   	if(sayi[i]==52)
	  	deger[i] = 4;
	  	if(sayi[i]==53)
	  	deger[i] = 5;
	  	if(sayi[i]==54)
	    	deger[i] = 6;
	   	if(sayi[i]==55)
	  	deger[i] = 7;
	  	if(sayi[i]==56)
	  	deger[i] = 8;
		  if(sayi[i]==57)
		  deger[i] = 9;
		  if(sayi[i]==65)
		  deger[i] = 10;
		  if(sayi[i]==66)
		  deger[i] = 11;
		  if(sayi[i]==67)
		  deger[i] = 12;
		  if(sayi[i]==68)
		  deger[i] = 13;
		  if(sayi[i]==69)
		  deger[i] = 14;
		  if(sayi[i]==70)
		  deger[i] = 15;
		}
	}
	
	for(i=0;i<50;i++)
	{
		if(deger[i]==(-1))
		continue;
		if(deger[i]>=taban || deger[i]<(-1))
		{
			for(j=0;j<50;j++)
	    deger[j] = -1;
			printf("\ngirmis oldugunuz sayilar icerisinde o tabanda tanimli olmayan sayi var.");
	  	printf("\nlutfen tekrar giriniz:");
		  goto tekrargir;
		}	
	}
	
	for(i=0;i<50;i++)
	{
		if(deger[i]==(-1))
		counter++;
	}
	
	kacust -= counter;
	
  for(i=0;i<50;i++)
  {
  	if(deger[i]!=(-1))
  	{
  		ust = pow(taban,(kacust-(i+1)));
  		degeral = deger[i]*ust;
  		toplam += degeral;
  	}
  	else
  	break;
  }
  
  printf("\n(%s)%d sayisinin 10 luk sisteme donusmus hali: %d",sayi,taban,toplam);
	
	printf("\n\n\nBasa Donmek Icin Bir Tusa Basin....");
	getch();
	
	system("CLS");
	goto basadon;
	
	return 0;	
}
/*
97 = a >> 65 = A >> 10
98 = b >> 66 = B >> 11 
99 = c >> 67 = C >> 12
100 = d >> 68 = D >> 13
101 = e >> 69 = E >> 14
102 = f >> 70 = F >> 15 // 16 lık taban sonu
*/

c programlama örneği

 Bu örnek http://whiteharrislaw.com/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz Blog sayfamıza yazabilirsiniz.

Yorum yapın