buy female clomid in GB

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main()
{
char a[200],b;
int c[100],i,s=0;
printf("cumleyi giriniz :");gets(a);
printf("aranan harfi giriniz :");scanf("%c",&b);
for(i=0;i<strlen(a);i++)
{
if(b==a[i])
{
s=s+1;
c[s-1]=i+1;
}
}
 
if(s!=0)
{ 
printf("belirtilen harften %d tane vardir \n",s);
printf("yerleri bastan :\n");
for(i=0;i<s;i++)
{
printf("%u.\t",c[i]);
}
}
else 
{
 printf("Aranan harf cumlede yoktur");
}
getch();
}

 Bu örnek essay about my family in french kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz Full Articlea gönderebilirsiniz.

Full Article
  • Henüz hiç yorum yok