ma dissertations social work

 

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main()
{
FILE *dosya;
dosya=fopen("notlar.txt","a");
int i,a[50],ort,t=0;
for(i=0;i<20;i++)
{
printf("%d.vize notu=",i+1);scanf("%d",&a[i]);
fprintf(dosya,"%d.vize notu=%d\n",i+1,a[i]);
t=t+a[i];
}
  ort=t/20;
  fprintf(dosya,"ortalama=%d",ort);
  getch();
 
}

 

Bu örnek read this kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://ilcllaw.com/index.php/spyin-on-somone-else-phone-from-your-phonea gönderebilirsiniz.

essay on things fall apart by chinua achebe