https://glenner.org/buy-drug-propecia/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<conio.h>
 
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{
char kh[32]={'a','b','c','ç','d','e','f','g','ğ','h','ı','i','j','k','l','m','n','o','ö','p','r','s','ş','t','u','ü','v','y','z','q','w','x'};
char bh[33]={'A','B','C','Ç','D','E','F','G','Ğ','H','I','İ','J','K','L','M','N','O','Ö','P','R','S','Ş','T','U','Ü','V','Y','Z','Q','W','X'};
char sayi[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
char klm[40];
int i,j,khs,bhs,rakamsayi,oks;
printf("Bir kelime giriniz\n");
scanf("%s",&klm);
 
for(i=0;i<strlen(klm);i++)
{
for(j=0;j<strlen(kh);j++)
{
if(klm[i]==kh[j])
{
khs+=1;
}
}
for(j=0;j<strlen(bh);j++)
{
 
if(klm[i]==bh[j])
{
bhs+=1;
}
}
for(j=0;j<strlen(sayi);j++)
{
if(klm[i]==sayi[j])
{
rakamsayi+=1;
}
}
 
}
oks=strlen(klm)-(khs+bhs+rakamsayi);
 
printf("KUCUK HARF SAYISI %d\n",khs);
printf("BUYUK HARF SAYISI %d\n",bhs);
printf("OZEL KARAKTER SAYISI %d\n",oks);
printf("RAKAM SAYISI %d\n",rakamsayi);
 
 
return 0;
}

 Bu örnek http://www.velo.se/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz clomid tablets to buy onlinea gönderebilirsiniz.

http://cheapessaysbe.com/