http://jaudt.de/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<stdlib.h>
#define l 20
#define BOY 25
 
typedef struct Satir{//burada olusturdugumuz satir için alanlar tanımladık
     int numara;
     char ad[l];
     char soyad[l];
     struct Satir *sonraki;
     struct Satir *onceki;
     }Satirlar;
 typedef struct table_{//burada da o satırları tabloya yerlestirmek için satır alanları açtık
     Satirlar satirlar[BOY];
     }Table;
 Table table;//burda Table ı bir değişken tipi gibi kullandık.
 
 void initialize_table(){//burada tablodaki satırların içini ilk başta boşalttık.
     int i=0;
     for(i=0;i<BOY;i++){//tüm alanları boşalttık
          table.satirlar[i].numara=-1;//numara alnlarına -1 yazdık. 
          sprintf(table.satirlar[i].ad,"%s","bos");
          sprintf(table.satirlar[i].soyad,"%s","bos");
          table.satirlar[i].sonraki=NULL;
          table.satirlar[i].onceki=NULL;
      }
     }
 
 int hash(char *_ad,char *_soyad,int l_ad,int l_soyad){//burayada isimler ve soyadlar ve bunların boyutları geliyor
     int i=0; int h=0; //isim ve soyadları ascii tabloya göre toplayıp ondan bir hash değeri elde ettik
              //bu hash değerine görede tabloya yerleştireceğiz.
     for(i=0;i<l_ad;i++){//mesela ali acar isminden 1 sayısını üretti diyelim onu numara bir olan yere yerleştireceğiz.
         h+=_ad[i];
     }
     for(i=0;i<l_soyad;i++){
         h+=(l_ad*_soyad[i]);
     }
     return h%BOY;//burada boya göre mod almamızın sebebi tabloda en fazla 25 boyut var 25 e göre mod alalımki 1 ile 25 arası 
            //bir sayı üretsin.böylece kişiler tablo aralığında olur 
}
 void collision(Satirlar *satir,Satirlar *isatir){//buradada mesela tabloya ayse ile ahmet isimleri geldi ve bunlar aynı hash değerlerini 
     while(isatir->sonraki!=NULL)//elde etti. o zaman bunların birini mi tabloya koycaz . tabikide hayır. ikisinide koyacaz.
       isatir=isatir->sonraki;//ikisinide tabloya yerlestirmek için bağlı liste kullanıcaz. böylece aynı hash değeri üretenleri
       isatir->sonraki=satir;//bağlı listeyle birbirine bağlayıp her ikisinede adım adım ulaşacağız. sadece ulaştığımız adım sayıları 
       satir->onceki=isatir;//farklı olacak.
       satir->sonraki=NULL;
     
}
 void ekle(char *_ad,char *_soyad){//burdada gelen kişileri tabloya ekliyoruz.
     Satirlar *nsatir;
     int hash_index=0;
     hash_index=hash(_ad,_soyad,strlen(_ad),strlen(_soyad));//öncelikle hash fonksiyonundan gelen değeri hash_index e atadık.
    //eğer hash den gelen değer boşsa ve hash den gelen değerdeki ad ile soyad tablodaki ad ile soyada eşitsedirek üstüne yaz.
     if(table.satirlar[hash_index].numara==-1 || (strcmp(table.satirlar[hash_index].ad,_ad)==0&&strcmp(table.satirlar[hash_index].soyad,_soyad)==0) ){
        table.satirlar[hash_index].numara=hash_index+1;
        sprintf(table.satirlar[hash_index].ad,"%s",_ad);
        sprintf(table.satirlar[hash_index].soyad,"%s",_soyad);
     }
     else{
        nsatir=(Satirlar *)malloc(sizeof(Satirlar));//ama eğer isim soyad farklı olduğu halde aynı hash değerini üretiyorsa o zaman
        nsatir->numara=hash_index+1;//bir satirlik yer açacağız bellekte bölece yeni gelen kaydı bağlı listeyle bağlıycaz aynı hash li değere
        sprintf(nsatir->ad,"%s",_ad);
        sprintf(nsatir->soyad,"%s",_soyad);
        collision(nsatir,&table.satirlar[hash_index]);//bağlı listeyle bağlamak içinde collision fonk. çağırmamız lazım.
     }  //çünkü bağlama işlemini o fonksiyonun içinde yapmıştık.
}
 
 void ara(char *_ad,char *_soyad){
     int hash_index=0;
     int sayi=1;
     Satirlar *nsatir;
     nsatir=(Satirlar *)malloc(sizeof(Satirlar));
     //aramadada isim soyada göre aradığımız için önce bunuda hash fonk. yollayıp bi hash değeri üretmemiz lazım.
     hash_index=hash(_ad,_soyad,strlen(_ad),strlen(_soyad));
     //gelen hash deki değerdeki ad ve soyadlar tablodan biriyle aynıysa kaç adımda ulaştığını yazacaz.
     if(strcmp(table.satirlar[hash_index].ad,_ad)==0 && strcmp(table.satirlar[hash_index].soyad,_soyad)==0)
        printf("%d numarali ogrencinin kaydina %d adimda ulasildi\n",hash_index+1,sayi);
 
     else{//öyle değilse bağlı listede varmı bakacak ordada yoksa bir sonraki satıra bakacak.ordada yoksa kayit bulunamadi diye msj verecek.
        nsatir=table.satirlar[hash_index].sonraki;
 
        while(nsatir){
           sayi++;
           if(strcmp(nsatir->ad,_ad)==0 && strcmp(nsatir->soyad,_soyad)==0){
             printf("arama sonucu: %d numarali ogrencinin kaydina %d adimda ulasildi\n",nsatir->numara,sayi);
             break;
         }
           else
             nsatir=nsatir->sonraki;
     }
   }
   printf("aranan kayit bulunamadi\n");
}
 
 void listele(){
     int i=0;
     Satirlar *gecici;
 
     for(i=0;i<BOY;i++){
       if(table.satirlar[i].sonraki==NULL){//satırın sonraki NULL olana kadar bakacak.
          printf("%d\t%s ",table.satirlar[i].numara,table.satirlar[i].ad);
          printf("%s\n",table.satirlar[i].soyad);}
          else{
          printf("%d\t%s ",table.satirlar[i].numara,table.satirlar[i].ad);
          printf("%s\n",table.satirlar[i].soyad);
          gecici=table.satirlar[i].sonraki;
 
          while(gecici!=NULL){//burdada bağlı liste içindekilerede bakacak onlarıda hash de aynı değeri paylaştıklarının
             printf("- - - ->%s ",gecici->ad);//arkasına bağlı listeyle bağlayacak.yine bu da NULL olana kadar
             printf("%s\n",gecici->soyad);
             gecici=gecici->sonraki;
       }
          }//end else
    }//end for
}//end listele
 
 double hesapla(){
      double ortalama=0,toplam=0;
      int i=0,sayi=0,j=0;
      Satirlar *nsatir;
      nsatir = (Satirlar *)malloc(sizeof(Satirlar));
 
      for(i=0;i<BOY;i++){
         int rowsayi=1;
         if(table.satirlar[i].numara!=-1){//if1
 
          if(table.satirlar[i].sonraki==NULL){
            toplam+=1;
            sayi+=1;
          }
        else{
          sayi++;
          nsatir=table.satirlar[i].sonraki;
 
        while(nsatir){
          sayi++;
          rowsayi++;
          nsatir=nsatir->sonraki; }
 
        for(j=1;j<=rowsayi;j++){
          toplam+=j;
         }
       }//end else
        }//end if1
      else//if1
        continue;
      }//end for
  printf("\nogrenci sayisi: %d,toplam: %3.2f\n",sayi,toplam);
      ortalama=toplam/sayi;
      return ortalama;
 }//end hesapla
 
 int main(){
 
      FILE *ptdosya;
      char adm[l],soyadm[l];
      char secim=0;
      char k = 0;
      initialize_table();
      ptdosya=fopen("C:/hash.txt","r");
      if(ptdosya==NULL)
      printf("dosya acilamadi\n");
      else{
        while (!feof(ptdosya)){
            k = fgetc(ptdosya);
            if (k == '\n' || ftell(ptdosya) == 1) {
             if (ftell(ptdosya) == 1) rewind(ptdosya);
               fscanf(ptdosya, "%s%s",adm,soyadm);
               ekle(adm,soyadm);
               }
         }
      fclose(ptdosya);
      }
      listele();
      printf("\n");
      printf("** programdan cikmak icin c yi\n""** arama yapmak icin a yi\n""** ortalama hesabi icin h yi tuslayin\n""** secim?\n");
      while(secim!='c'){
        printf("** ? ");
        secim=getch();
 
        switch(secim){
          case 'a':printf("\naramak istediginiz kisinin ad ve soyadini giriniz\n");
               scanf("%s%s",adm,soyadm);
               ara(adm,soyadm);
               break;
          case 'h':printf("\ntablodaki elemanlara ortalama %3.2f adimda ulasilir\n",hesapla());
               break;
          case 'c':exit(0);   
           } 
        }
      return 0;
 }

 Bu örnek best college essay writing service number kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz Full Articlea gönderebilirsiniz.

http://cheapessaysbe.com/