Full Article

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
typedef struct TREE{
  int bilgi;
  struct TREE *right,*left;
}Agac;
Agac *root=NULL;
void ekle(Agac *agackok,Agac*yeni)
{
  if(agackok==NULL)//eğer ağaç boşsa 
  {
   root=yeni;//yeni elemanı kök olarak ata
  }
  else//eğer ağaç boş değilse
  {
   if(yeni->bilgi<agackok->bilgi)//eğer yeni eklenen sayı kök sayıdan küçükse sola ekle
   {
     if(agackok->left==NULL)//eğer ağacın solu boşsa sola ilk olanı ekle 
      agackok->left=yeni;
     else
      ekle(agackok->left,yeni);//eğer solda eleman varsa solun bir soluna daha geç oraya ekle
   }
   else//eğer yeni eklenen sayı kökten küçük değilse sağa ekle
   {
     if(agackok->right==NULL)//eğer ağacın sağı boşsa elemanı ilk olarak ekle.
      agackok->right=yeni;
     else
      ekle(agackok->right,yeni);//ağacın solunda eleman varsa sağın bir sağına ekle
   }
  }
}
void listele(Agac *agackok)
{
  if(agackok!=NULL)
  {
   listele(agackok->left);//önce solu listeledik çünkü daima soldakiler sağdakilerden küçüktür.
   printf("%d\n",agackok->bilgi);
   listele(agackok->right);
  }
}
Agac *ara(Agac *agackok,int aranan)
{
  while(agackok!=NULL && agackok->bilgi!=aranan)
  {
   if(aranan<(agackok->bilgi))
     agackok=agackok->left;
   else
     agackok=agackok->right;
  }
  return agackok;
}
int main()
{
  Agac *yeni,*adres;
  int sayi;
  char secim;
  while(1)
  {
   puts("Ekleme--E\nListeleme--L\nArama--A\nCikis--C\nSeciminiz\n");
   secim=getch();
   switch(secim)
   {
   case 'E': yeni=(Agac*)malloc(sizeof(Agac));
        if(yeni==NULL)
        {
          puts("Bellek Dolu!!");
        }
        puts("Sayiyi Giriniz:");
        scanf("%d",&(yeni->bilgi));
        yeni->right=NULL;
        yeni->left=NULL;
        ekle(root,yeni);
        break;
   case 'L': if(root!=NULL)
          listele(root);
        else
          puts("Liste Bos!");
        break;
   case 'A': puts("Aranan Sayi");
        scanf("%d",&sayi);
        adres=ara(root,sayi);
        if(adres==NULL)
        {
          puts("Aranan Bulunamadi");
        }
        else
        {
          printf("Sayi:%d\n",adres->bilgi);
        }
        break;
   case 'C': exit(0);
        break;
   default: puts("Yanlis secim!");
   }
  }
}

 Bu örnek Full Article kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz eblaster mobile smartphone monitoring softwarea gönderebilirsiniz.

http://cheapessaysbe.com/