Read Full Report

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<string.h>//strcmp yi kullanmak için bu kutuphaneyi cagırdık
#include<Windows.h>//system("cls") yi kullanabilmek için bu kütüphaneyi cagırdık
#include<stdlib.h>//exit(1) i kullanmak için bu kutuphaneyi cagırdık
void main()
{
 
char kullaniciadi[50]="mehmet",girilenad[50];
  int hesap=2000,secenek,menu,yatırılanpara,cekilenpara,gonderilenpara,cıkıs,sifre=1234,x,girilensifre;
printf("Kullanici adinizi giriniz: ");
scanf("%s",&girilenad);
printf("\nSifrenizi giriniz: ");
scanf("%d",&girilensifre);
if(strcmp(girilenad,kullaniciadi)==0)
{
system("CLS");
 
 
if(girilensifre==sifre )
{
for(;;)
 
{
 
printf("\nHosgeldin %s",kullaniciadi);
printf("\n\n\n1-Hesabimdaki para");
printf("\n\n\n2-Hesabima para yatirma");
printf("\n\n\n3-Para cekme");
printf("\n\n\n4-Baska bir hesaba para aktarma");
printf("\n\n\n5-Cikis\n\n\n");
printf("\n\n\n\n\n\n    BIZI TERCIH ETTIGINIZ ICIN TESEKKURLER...");
scanf("%d",&secenek);//Girdigimiz degeri secenek e atıyoruz
system("CLS");//Ekrandakileri siler
switch(secenek)//Alttaki case'lerin secenek olarak bize sunar
{
case 1:
int menu;
 
printf("\n\nHesabimdaki para = %d TL\n\n(menu =6 cikis = 7)\n\n",hesap);//Hesaptaki parayı görmemizi sağlar
scanf("%d",&menu);
 
if(menu == 6)
{
system("cls");
  main( );
}
if(menu==6)
   exit(7);//Programın kapanmasını sağlar
break;
case 2:
    system("cls");//Ekrandakileri siler
printf("\nHesabimdaki Para = %d TL\n",hesap);
printf("\nYatirmak istediginiz para miktarini giriniz = ");
scanf("%d",&yatırılanpara);
hesap += yatırılanpara;//Yatırdığımız parayı hesaba aktarır
        printf("\nISLEM TAMAM!!!:)\n\nIslemdenden Sonra Hesabimdaki Para = %d TL\n\n(menu = 6 cikis = 7)\n\n",hesap);
scanf("%d",&menu);
if(menu == 6)
{
system("cls");
  main( );
}
if(menu==6)
   exit(7);
break;
case 3:
    system("cls");
    printf("\n\nHesabimdaki Para = %d TL\n\n",hesap);
printf("Cekeceginiz miktari giriniz: ");
scanf("%d",&cekilenpara);
if(hesap < cekilenpara)
  printf("\nLİMİT YETERSİZ!!:)");
else
 {
    hesap -= cekilenpara;//Çekilen parayı hesapdan çıkartır
            printf("\nISLEM TAMAM!!!:)\n\nIslemdenden Sonra Hesabimdaki Para = %d TL",hesap);
     }
printf("\n\n(menu = 6 cikis = 7)\n\n");
scanf("%d",&menu);
if(menu == 6)
 {
system("cls");
  main( );
 }
  if(menu==6)
     exit(7);
   break;
case 4:
char paragonderilecekkisi[50];
system("cls");
printf("\nPara Gonderilecek kisinin adi = ");
scanf("%s",&paragonderilecekkisi);
if(strcmp(paragonderilecekkisi,"hau")==0)//para gönderilecek kişi ile tırnak içerisindeki kişinin aynı olup olmadığını kontrol eder
{
 printf("\nHesabimdaki Para = %d TL\n",hesap);
 printf("\nGondermek istediginiz para miktarini giriniz = ");
 scanf("%d",&gonderilenpara);
 if(hesap < gonderilenpara)
  printf("\nLİMİT YETERSİZ!!!");
 else
{
   hesap -= gonderilenpara;
             printf("\nISLEM TAMAM!!!\n\nIslemdenden Sonra Hesabimdaki Para = %d TL",hesap);
   printf("\n\nHarran Universtesine %d TL gonderildi..",gonderilenpara);
 }
}
else
   printf("\nBoyle bir hesap bulunamamaktadir!!!");
 printf("\n\n(menu = 6 cikis = 7)\n\n");
 scanf("%d",&menu);
 
if(menu == 6)
{
system("cls");
  main( );
}
if(menu==6)
   exit(7);
break;
case 5:
exit(7);
break;
default:
printf("1,2,3,4,5 sayilarindan birini giriniz");
break;
getch();
}
 
}
 
}
 
else 
printf("Kullanici adinizi veya sifrenizi yanlis girdiniz...");
 
}
 
else
printf("Kullanici adinizi veya sifrenizi yanlis girdiniz...");
getch();
 
 
}

 Bu örnek essays on politics kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://essaytop.technology/a gönderebilirsiniz.

Yorum yapın