Read Full Article

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
int nat,sayici,toplam;
float ortalama;
toplam=0;
sayici=1;
printf("%d. notu giriniz: ",sayici);
scanf("%d",&nat);
if( nat<0 )
printf(" boyle not mu olur");
else
  {
while(nat!=-1)
{
 toplam=toplam+nat;
sayici=sayici+1;
printf("%d. notu giriniz: ",sayici);
scanf("%d",&nat);
if(nat<-1)
    {
toplam = toplam-nat;
 
sayici=sayici-1;
printf("yanlis sayiyi girdiniz\n");
 
               }
     }
 
ortalama=(float)toplam/(sayici-1);
printf("sinif ortalamasi : %.2f dir.",ortalama);}
 
getch();
return 0;
 
 
}

 Bu örnek http://www.eloratenerife.com/write-my-psychology-research-paper/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz http://essaytop.technology/bank-robbery-essay/a gönderebilirsiniz.

Yorum yapın