http://www.jacksonholearttours.com/ArtBlog/over-the-counter-viagra-walgreens/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void bubbleSort(int dizi[],int n)//Sıralanacak elemanlar üzerinde bir yönden diğer yöne ilerlenirken komşu iki eleman küçüklük 
{                //büyüklük durumuna göre yer değiştirir.
   int i,j,gecici;
   for(i=0;i<n-1;i++){
     for(j=n-1;j>i;j--)
      if(dizi[j]<dizi[j-1])
      {
        gecici=dizi[j];
        dizi[j]=dizi[j-1];
        dizi[j-1]=gecici;
      }
   }   
}
int main()         //en iyi durum=O(n^2)
{              //en kötü durum=O(n^2)
  int a[50],i,k;     //ortalama=O(n^2)
  printf("dizinin eleman sayisini giriniz:");
  scanf("%d",&k);
  printf("dizinin elemanlarini giriniz\n");
  for(i=0;i<k;i++)
  {
    printf("a[%d]=",i);
    scanf("%d",&a[i]);       
  }
  bubbleSort(a,k);
  printf("dizinin sirali hali:\n");
  for(i=0;i<k;i++)
  {
    printf("%d\n",a[i]);
  }
  getch();
  return 0;
}

 Bu örnek http://leem.co.kr/ kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz online dissertation writinga gönderebilirsiniz.

Yorum yapın
 • Henüz hiç yorum yok