http://www.qo2022.com/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
 
 int main()
 {
 int sayi,j;
 
    baslangic:
   
     
     printf("\nsayi gir: ");
     scanf("%d",&sayi);
     
        for (j=1;j<=sayi;j=j+1){
          printf(" * ");
          
          }
          
             
   getch();
   goto baslangic;
   
   }

 Bu örnek Full Article kullanıcımız tarafından gönderilmiştir. Siz de kodunuzu göndermek isterseniz morea gönderebilirsiniz.

essays on september 11th attacks