http://stereo-sequence.com/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int sayi, sayi1, kalan=0, yenisayi, carpici=1, aratoplam=0, toplam=0;
int main (void)
{
  printf("1. sayiyi giriniz: ");
  scanf("%d",&sayi1);
  printf("2. sayiyi giriniz: ");
  scanf("%d",&sayi);
  
  while(sayi>0)
  
         {
         
         kalan=sayi%10;
         yenisayi=carpici*kalan;
         aratoplam=yenisayi*sayi1;
         printf("\n  %d \n",aratoplam);
         toplam=aratoplam+toplam;
        
         carpici=carpici*10;
         sayi=sayi/10;
         
         }
         printf("+ ________ \n");
  printf("Carpim sonucu %d",toplam);
  getch();
  return 0;
  
  
  }

 Örnek ekran çıktısı:

ilkogretim

http://jaudt.de/
 • Henüz hiç yorum yok