http://www.babynameworld.com/

SORU: Türkçe karakterler (ç, ı, ü, ğ, ö, ş, İ, Ğ, Ü, Ö, Ş, Ç) içeren bir sözcüğü c programlama dilini kullanarak büyük-küçük hale dönüştüren programı yazınız.

#include<stdio.h>
#include<ctype.h>//toupper ve tolower fonksiyonlari icin
#include<conio.h>//getch() fonksiyonu icin
char turkce_toupper(char );
char turkce_tolower(char );                       
int main()
{
  char a[20],c[20];
  char *b=a;
 printf("turkce karakterler iceren bir kelime giriniz(kucuk harflerle)\n"); 
 scanf("%s",&a);
 
 printf("\ntoupper ile kelime:\n");
 for(;*b!='\0';b++)
 printf("%c",toupper(*b));
 printf("\n");
 
 printf("\nturkce_toupper ile kelime:\n");
 b=a;
 for(;*b!='\0';b++)
 printf("%c",turkce_toupper(*b));
 printf("\n");
 printf("\n\nturkce karakterler iceren bir kelime giriniz(buyuk harflerle)\n"); 
 scanf("%s",&a);
 
 b=a;
 printf("\ntolower ile kelime:\n");
 for(;*b!='\0';b++)
 printf("%c",tolower(*b));
 printf("\n");
 
 printf("\nturkce_tolower ile kelime:\n");
 b=a;
 for(;*b!='\0';b++)
 printf("%c",turkce_tolower(*b));
 printf("\n");
 
 getch();
 return 0; 
}
char turkce_toupper(char a)
{
  
  switch(a)
  {
    case 141:
    return 'I';
    break;
    case 'i':
    return 152;
    break;
    case 148:
    return 153;
    break;
    case 129:
    return 154;
    break;
    case 159:
    return 158;
    break;
    case 135:
    return 128;
    break;
    case 167:
    return 166;
    break;
    default:
    return toupper(a);
    break;
    }
 
  }
char turkce_tolower(char a)
{
  
  switch(a)
  {
    case 'I':
    return 141;
    break;
    case 152:
    return 'i';
    break;
    case 153:
    return 148;
    break;
    case 154:
    return 129;
    break;
    case 158:
    return 159;
    break;
    case 128:
    return 135;
    break;
    case 166:
    return 167;
    break;
    default:
    return tolower(a);
    break;
    }
}

 Bu örnek bir kullanıcımız tarafından gönderilmiştir.

essay writing on my school in hindi
 • Henüz hiç yorum yok