http://www.otvenentul.hu/

SORU: Bir şirket, personeli için aşağıdaki bilgileri içeren bir yapı(struct) tutacaktır. Personel bilgilerini bu şekilde okuttuktan sonra, erkeklerde 65 yaş ve üzerinde, kadınlarda 55 yaş ve üzerinde olanların bilgilerini ekranda listeleyen programı C ile kodlayınız.(Şirket personeli 60 kişidir.)

 

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#define SIZE 60
//Gurkan Mustafa Çakır
struct personel
{
	char ad[10];
	char soyad[20];
	char cinsiyet;
	char departman_kodu[10];
	int yas;
}sirket[SIZE];
void main()
{
	for (int i = 0; i < SIZE; i++)
	{
		printf("adi ve soyadi :");
		scanf("%s%s",sirket[i].ad,sirket[i].soyad);
		printf("cinsiyet <e/k> :");
		scanf("%c",&sirket[i].cinsiyet);
		sirket[i].cinsiyet=getchar();//scanf durmadıgı icin koymak zorunda kaldım.
		printf("departman no :");
		scanf("%s",sirket[i].departman_kodu);
		printf("yasi giriniz:");
		scanf("%d",&sirket[i].yas);
	}
	printf("\n\n");
	for (int i = 0; i < SIZE; i++)
	{
		if (sirket[i].cinsiyet=='e' && sirket[i].yas>=65)
		{
			printf("==============================================\n");
			printf("65 yas ve ustu erkekler :\n\n");
			printf("%s %s\n",sirket[i].ad,sirket[i].soyad);
			printf("departman no: %s\n",sirket[i].departman_kodu);
			//printf("cinsiyet: %c\n",sirket[i].cinsiyet);
		}
	}
	for (int i = 0; i < SIZE; i++)
	{
		if (sirket[i].cinsiyet=='k' && sirket[i].yas>=55)
		{
			printf("==============================================\n");
			printf("55 yas ve ustu kadinlar :\n\n");
			printf("%s %s\n",sirket[i].ad,sirket[i].soyad);
			printf("departman no: %s\n",sirket[i].departman_kodu);
			//printf("cinsiyet: %c\n",sirket[i].cinsiyet);
		}
	}
getch();
}

 

 Bu örnek Gürkan Mustafa Çakır tarafından gönderilmiştir.

 

http://www.douglas-textiles.ch/physics-papers/
  • Henüz hiç yorum yok