best place to buy book reports online

SORU: rand() fonksiyonunu kullanarak 100000 defa atılan madeni paranın yazı veya tura gelme olasılıklarıını ve kaç kez yazı kaç kez tura geldiğini ekranda gösteren, hesaplayan programı yazınız.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <conio.h>
int main()
{  
srand(time(NULL));
  int i,yazi=1,tura=0,para,turasayisi=0,yazisayisi=0;
for(i=1;i<=100000;i++)
  {
    para=rand()%2;
    if(para==yazi)
    yazisayisi++;
    if(para==tura)
    turasayisi++;
  }
  printf("%d kez tura %d kez yazi gelmistir. \n yazi gelme olasiligi %f \n tura gelme olasiligi %fdir",turasayisi,yazisayisi,(float)yazisayisi/100000,(float)turasayisi/100000);
  getch();
 return 0;
}

 

read more
 • Henüz hiç yorum yok