http://jaudt.de/

// Bir çeyrek daire düşünün bir kare içinde. daire denkleminin x^2+y^2=1 olduğunu çoğumuz biliyoruzdur. Rastgele x ve y kordinatlarında bir nokta seçelim. Bu nokta her halükarda çeyrek dairenin içindedir.
//Fakat çeyrek dairenin dışında olup karenin içinde olabilir. Sanırım şekli hayal edebildiniz. Eğer biz seçtiğimiz bu noktaların kaç tanesinin çeyrek dairenin içinde olduğunu toplam seçtiğimiz tokta sayısına bölersek Pi/4 ü bulmuş oluruz.
//Neden pi/4 çünkü çeyrek daire aldık, ve bu bulduğumuz sayıyı 4 ile çarparsak pi yi elde edebiliriz.
//  SIZE büyüdükçe hata payı küçülür.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#define SIZE 1000000
int main(){
	
	int k;
	double counter = 0.;
	double dval1,dval2;
	
	srand((unsigned int)time(0));
	
	for(k = 0; k < SIZE; k++){
		dval1 = (double) rand() / RAND_MAX;
		dval2 = (double) rand() / RAND_MAX;
		if(dval1 * dval1 + dval2 * dval2 <= 1)
			counter++;
	}
	printf("PI yaklasik olarak = %f\n", counter / SIZE * 4);
		
	
	system("pause");
	return 0;
	
}

 Bu örnek Ali Kalan tarafından gönderilmiştir

dissertation marking grid
  • Henüz hiç yorum yok