http://envivo.regnumchristi.org/

SORU: Pi sayısını ekrana 0.0001 hataya yazdıran programı yazınız.

/* Pi sayısını 0.0001 hatayla bulan program*/
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<conio.h>
 
int main(void)
{
double pi=0.0;
double hata=0.0001;
double pi0=3.14159265358979323;
double i, x;
clrscr();
for(i=1.0,x= 1.0; fabs((4 * pi) -pi0) > hata; i+=2.0, x = -1*x)
pi += x * 1.0/i;
pi*=4.0;
printf("%1.17f\n", pi);
return 0;
}

 

http://nationalhealthyworksite.com/
  • Henüz hiç yorum yok