http://februarybooks.com/index.php/best-spying-app

//Ondalıklı sayıyı kesre dönüştürme
#include<stdio.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
int obeb(int,int);
int main()
{
  int a,b,t;double us,c;
  printf("Bir ondalikli sayi giriniz\n");
  scanf("%lf",&c);
  //tam kısımda 3 basamak için
  if(c>100&&c<1000)
  {
  us=pow(10,5);
  a=c*us;b=us;
  }
  //tam kısımda 2 basamak için
  else if(c>1)
  {
  us=pow(10,7);
  a=c*us;b=us;
  }
  //0 ile 1 aralığındaki ondalıklı sayılar için
  else{
  us=pow(10,9);
  a=c*us;b=us;
  }
  if(a%10==9)
  a++;/*Bazı ondalıklı sayıları çevirirken sonu 9 devrediyor şeklinde çevirdiği için
  bu ifadeyi ekledik.Mesela bu ifade olmadığı durumda 0.12 ifadesini 119999999/100000000
  şeklinde çeviriyor.*/
  t=obeb(a,b);
  printf("%f=%d/%d\n\n",c,a/t,b/t);
 system("pause");
  return 0;
}
int obeb(int a,int b)
{
  int obeb=1,i=2;
  while(!(a==1||b==1))
  {
    while(a%i==0||b%i==0)
    {
    if(a%i==0&&b%i==0)
    {
    a/=i;
    b/=i;
    obeb*=i;
    }
    else if(a%i==0)
    a/=i;
    else if(b%i==0)
    b/=i;
    }//ikinci while ın sonu
    (i%2)?i+=2:i++;/*i%2 değeri 1 olduğunda i nin 2 artması
    i%2 değeri 0 olduğunda i nin 1 artması için*/
  }//birinci while ın sonu
  return obeb;
}

 Bu örnek kullanıcılarımız tarafından gönderilmiştir. 

best online english grammar checker
 • Henüz hiç yorum yok