http://blog.sundaysgrocery.com/

int main()
{
int a=0,e=0,i=0,o=0,u=0;
char n;
printf("Cumleyi giriniz:\n");
while(n!='.')
{
scanf("%c",&n);
switch(n)
{
case'a': a++; break;
case'e': e++; break;
case'i': i++; break;
case'o': o++; break;
case'u': u++; break;
}
}
printf("a=%d\ne=%d\ni=%d\no=%d\nu=%d\n",a,e,i,o,u);
system("pause");
return(0);
}

 Bu örnek kullanıcılarımız tarafından gönderilmiştir.

consumerism essay