bees research paper

Açıklama: Mükemmel sayı, sayılar teorisinde, kendisi hariç pozitif tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayı. Diğer bir ifadeyle, bir mükemmel sayı, bütün pozitif tam bölenlerinin toplamının yarısına eşittir.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
{
  int sayi,bolen,toplam,i;
  printf("%15s   %s\n","Mukemmel Sayilar","Bolenleri");
  for(sayi=2;sayi<20000;sayi++)//20000 e kadarki sayılarda kontrol ediyor.
  {toplam=1;//1 her sayının çarpanıdır.
  for(bolen=2;bolen<sayi;bolen++)
  {
  if(sayi%bolen==0)
  toplam+=bolen;
  }
  if(sayi==toplam)
  {
  printf("%15d",sayi);
  printf("   ");
  for(i=1;i<sayi;i++)
  if(sayi%i==0)
  printf("%d ",i);
  
   printf("\n");
  }
  }
  printf("\n\n");
  system("pause");
  return 0;
}

 Bu örnek kullanıcılarımız tarafından gönderilmiştir. 

http://whiteharrislaw.com/
 • Henüz hiç yorum yok