generic levitra canada

SORU: Kullanıcının gireceği sayıları "Selection Sort" sıralama algoritması kullanarak sıralayan c program.

 

#define MAX_ITEMS 100
int main(void);
void selection(double x[], int n);
int main(void)
{
double x[MAX_ITEMS];
int num_items;
int i;
printf("\nSELECTION SIRALAMA ALGORITMASI");
printf("\nSiralanac sayi adedi (Max=100) : ");
scanf("%d",&num_items);
for (i = 0; i < num_items; i++)
{
printf("\n%d. sayi : ",i+1);
scanf("%lf",&x[i]);
}
//CALL SELECTION TYPE SORTING FUNCTION
selection(x,num_items);
//PRINT SORTED LIST
printf("\nSayilarin Siralanmis hali : ");
for (i = 0; i < num_items; i++)
printf(" %.lf ",x[i]);
getch();
}
void selection(double x[], int n)
{
int pass;
int i;
int imin=0;
double min;
double temp;
for (pass = 0; pass < n - 1; ++pass)
{
min  = x[pass];
imin = pass;
for(i = pass+1; i < n; ++i)
{
if (x[i] < min)
{
min = x[i];
imin = i;
}
}
temp = x[pass];
x[pass] = x[imin];
x[imin] = temp;
}

}

 

 

 

academic writing paragraph essay pdf
  • Henüz hiç yorum yok