http://www.nordischerklang.de/writing-assignments-service/

SORU: Kullanıcının gireceği sayıları "Bubble sort" algoritması ile sıralayan programı yazınız. 

 

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define MAX_SIZE 50
int main(void);
void bubble_sort(double x[], int n);
int main(void)
{
double x[MAX_SIZE];
int num_items;
int i;
printf("\n BUBBLE SORT");
printf("\n Listedeki eleman sayisi (Max=50) : ");
scanf("%d",&num_items);
for ( i = 0; i < num_items; ++i )
{
printf("\n%d. sayi : ",i+1);
scanf("%lf",&x[i]);
}
bubble_sort(x,num_items);
printf("\n\nSayilarin Siralanmis Hali : ");
for ( i = 0; i < num_items; ++i )
 printf(" %.lf ",x[i]);
getch();
}
void bubble_sort(double x[], int n)
{
double temp;
int pass;
int i;
for (pass = 0; pass < n - 1; ++pass)
{
for (i = 0; i < n - 1; ++i)
{
if (x[i] > x[i+1])
{
  temp = x[i];
x[i] = x[i+1];
x[i+1] = temp;
}
}
}
}
 

 

 

      

http://www.gustaweb.it/case-study-research-paper/
  • Henüz hiç yorum yok