http://www.nordischerklang.de/writing-books/

SORU: Kullanıcının gireceği sayıda kitabın adı, yazarı, fiyatı, konusu, sayfası ve yayınevini soran, bilgiler girildikten sonra bir menü aracılığıyla sıralama ve arama yapılmasına izin veren programı yazınız

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>


struct kitap
{
char adi[50];
char yazari[25];
int fiyati;
int sayfasi;
char konusu[15];
char yayinevi[25];
};

int m = 0;
int n = 0;
int sayac = 0;
int secim = 0;
struct kitap b[100];

void sirala_konu();
void sirala_fiyat();
void bul_konu();
void bul_fiyat();

void main(void)
{
void bilgi_giris(void);
void menu(void);

clrscr();

bilgi_giris();

menu();
}

void bilgi_giris(void)
{
printf("\n Kac Kitap gireceksiniz : ");
scanf("%i",&sayac);
fflush(stdin);

for(n = 0;n<sayac;n++)
{
clrscr();

printf("\n Bilgileri giriniz : ");
printf("\n =================== ");

printf("\n %i. Kitap bilgileri...",n+1);

printf("\n Adi :");
gets(b[n].adi);
fflush(stdin);

printf("\n Yazari : ");
gets(b[n].yazari);
fflush(stdin);

printf("\n Fiyati : ");
scanf("%i",&b[n].fiyati);
fflush(stdin);

printf("\n Sayfasi  : ");
scanf("%i",&b[n].sayfasi);
fflush(stdin);

printf("\n Konusu   : ");
gets(b[n].konusu);
fflush(stdin);

printf("\n Yayinevi : " );
gets(b[n].yayinevi);
fflush(stdin);
}
}

void menu(void)
{
do
{
printf("\n\n MENU ");
printf("\n ==== ");

printf("\n 1. Konusuna gore sirala");
printf("\n 2. Fiyatina gore sirala");
printf("\n 3. Konusuna gore bul");
printf("\n 4. Fiyatina gore bul");
printf("\n 5. Cikis");

printf("\n\n Seciminiz : " );
scanf("%i",&secim);
fflush(stdin);

switch (secim)
{
case 1 : sirala_konu(); break;
case 2 : sirala_fiyat(); break;
case 3 : bul_konu(); break;
case 4 : bul_fiyat();
case 5 : {} ;break;
default : ; break;
}

}while(secim != 5 );
}

void printlist(void)
{
printf("\n No \t Adi \t Fiyati \t Sayfasi \t Konusu \t Yayinevi");
printf("\n ================================================");

for(n=0;n<sayac;n++)
{
 printf("\n %i %s \t %i \t %i \t %s \t %s",
 n+1,b[n].adi,b[n].fiyati,b[n].sayfasi,b[n].konusu,b[n].yayinevi);
}
}

void sirala_konu(void)
{
char temp[50];

 for(m=0;m<sayac-1;m++)
 {
 for(n=m+1;n<sayac;n++)
 {
 if( strcmp(b[m].adi,b[n].adi) == 0 )
 {
 strcpy(temp,b[m].adi);
 strcpy(b[m].adi,b[n].adi);
 strcpy(b[n].adi,temp);
 }
 }
}
printlist();
}

void sirala_fiyat(void)
{
int temp = 0;

 for(m=0;m<sayac-1;m++)
 {
 for(n=m+1;n<sayac;n++)
 {
 if( b[m].fiyati > b[n].fiyati )
 {
 temp = b[m].fiyati;
 b[m].fiyati = b[n].fiyati;
  b[n].fiyati = temp;
 }
 }
 }
printlist();
}


void bul_konu(void)
{
char konusu[50];
char found = 'N';

clrscr();

printf("\n Hangi konuda bir kitap ariyorsunuz: ");
gets(konusu);
fflush(stdin);

for(n = 0;n<sayac;n++)
{
 if( strcmp(konusu,b[n].konusu) == 0 )
{
 printf("\n %i %s \t %i \t %i \t %s \t %s",
 n+1,b[n].adi,b[n].fiyati,b[n].sayfasi,b[n].konusu,b[n].yayinevi);

 found = 'Y';
break;
 }
}

if( found == 'N' )
 printf("\n Bu konuda bir kitap bulunamadi.");
}

void bul_fiyat(void)
{
int fromfiyati = 0;
int uptofiyati = 0;

clrscr();

printf("\n Min. Fiyati : ");
scanf("%i",&fromfiyati);
fflush(stdin);

printf("\n Max. Fiyati : ");
scanf("%i",&uptofiyati);
fflush(stdin);


for(n = 0;n<sayac;n++)
{
 if( b[n].fiyati >= fromfiyati && b[n].fiyati <= uptofiyati )
 {
 printf("\n %i %s \t %i \t %i \t %s \t %s",
 n+1,b[n].adi,b[n].fiyati,b[n].sayfasi,b[n].konusu,b[n].yayinevi);

 break;
 }
}
}
 

 

social dating sites malaysia
 • Henüz hiç yorum yok