papers on qualitative research

SORU: Kullanıcının gireceği 5 sayıyı kullanıcının istediği düzende sıralayıp ekrana listeleyen programı yazınız.

#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(void)
{
int sayilar[5];
int n = 0;
int buyuk = 0, kucuk = 0;
int temp = 0;
char devammi;
char siralama;

do
{


printf("\n Sayilari Siralama...");
printf("\n ====================");
printf("\n Sayilari Giriniz...\n\n");

for(n=0 ; n < 5; n++)
{
printf(" %i. sayi : ",n+1);
scanf("%i",&sayilar[n]);
fflush(stdin);
}

printf("\n Siralama Duzeni\n (D-Duz | T-Ters) : ");
scanf("%c",&siralama);
fflush(stdin);

printf("\n\n Siralama Oncesi...");
printf("\n ==================\n");

for(n=0 ; n < 5; n++)
{
printf(" %i -> ",sayilar[n]);
}

if( siralama == 'D' || siralama == 'd' )
{
for( buyuk=0; buyuk<4 ; buyuk++)
{
for( kucuk = buyuk+1; kucuk<5; kucuk++)
{
if( sayilar[buyuk] > sayilar[kucuk] )
{
temp   = sayilar[buyuk];
sayilar[buyuk] = sayilar[kucuk];
sayilar[kucuk] = temp;
}
}
}
}
else if( siralama == 'T' || siralama == 't' )
{
for( buyuk=0; buyuk<4 ; buyuk++)
{
for( kucuk = buyuk+1; kucuk<5; kucuk++)
{
if( sayilar[buyuk] < sayilar[kucuk] )
{
temp   = sayilar[buyuk];
sayilar[buyuk] = sayilar[kucuk];
sayilar[kucuk] = temp;
}
}
}
}
else
{
printf("\n Hatali siralama duzeni girdiniz...");
continue;
}

printf("\n\n Siralama Sonrasi...");
printf("\n ===================\n");

for(n=0 ; n < 5; n++)
{
printf(" %i -> ",sayilar[n]);
}

printf("\n\n Tekrar siralama yapmak istiyor musunuz (E/H) : ");
devammi = getchar();
fflush(stdin);
}
while( devammi == 'E' || devammi == 'e');

getchar();
getchar();
 

}

 

write research paper fast
  • Henüz hiç yorum yok