Full Article

SORU: 4*4 lük matrisi kullanıcıdan aldığı değerlerle ekrana yazdıran ve transpozesini yazdıran programı yazınız.

 

int main(void)
{
int matris[4][4];
int transpose[4][4];
int satir = 0,sutun = 0;

printf("\n 4*4'luk matrisin degerlerini giriniz ");
for( satir = 0 ;  satir < 4; satir++ )
{
for ( sutun = 0;sutun< 4;sutun++)
{
  printf("\nMatrisin [%i][%i] elemanı : ",satir+1,sutun+1);
  scanf("%i",&matris[satir][sutun]);
  fflush(stdin);
  transpose[sutun][satir] = matris[satir][sutun];
}
}
printf("\nMatris ve Transposesi\n");
for( satir= 0 ;  satir < 4; satir++ )
{
for ( sutun = 0;sutun< 4;sutun++)
{
  printf("%i ",matris[satir][sutun]);
}
printf("\t\t\t");
for ( sutun = 0;sutun < 4;sutun++)
{
  printf("%i ",transpose[satir][sutun]);
}
printf("\n");
}
getch();
}

 

 

 

http://www.fentek-ind.com/