click to read more

SORU: Kullanıcı tarafından girilen bir metindeki kelimelerin baş harflerinin hepsini büyük harfe çeviren programı yazınız.
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
char metin[100];
char harf;

int uzunluk = 0;
int n = 0;printf("\n Bir metin giriniz : ");
gets(metin);
fflush(stdin);

if( metin[0] >= 'a' && metin[0] <= 'z' )
 metin[0] = metin[0] - 32;


while( metin[n] != '\0' )
{
 harf = metin[n];

 if( harf == ' ' )
 {
 n++;
 harf = metin[n];

 if( harf >= 'a' && harf <= 'z' )
 {
 harf = harf - 32;
 metin[n] = harf;
 }
 }
n++;
}

printf("\n Yeni Metin : %s",metin);

getchar();

getchar();

}

 

http://ilcllaw.com/
 • Henüz hiç yorum yok