world religion research paper

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>

int ortalama_hesapla (int vize1, int vize2, int final)
{
float ortalama;

ortalama = (vize1*20/100) + (vize2*30/100) + (final*50/100);
return ortalama;

}

int gerekennot (int vizebir, int vizeiki)
{
int gecme_notu = 60;
int final;
int gereken_not;

gereken_not = gecme_notu - ( ( vizebir*20/100) +(vizeiki*30/100) );
final = gereken_not * 2;

return final;
}int main()
{
int islem;
int vizebir, vizeiki;
int gereken_not;
int gecme_notu;
int final;
char devam;printf(" [1] - ORTALAMA HESAPLAMA ");
printf("\n [2] - FINAL NOTU HESAPLA ");


printf("\n\n\t\tYapmak istediginiz islemi seciniz : ");
scanf("%d",&islem);

if (islem == 1)
{
printf("Birinci vize = ");
scanf("%d",&vizebir);

printf("Ikinci vize = ");
scanf("%d",&vizeiki);

printf("Final = ");
scanf("%d",&final);

printf("%d",ortalama_hesapla(vizebir,vizeiki,final));


}

if (islem == 2)
{
printf("Birinci vize = ");
scanf("%d",&vizebir);

printf("Ikinci vize = ");
scanf("%d",&vizeiki);

gerekennot(vizebir,vizeiki);

printf("Gereken not = %d ",gerekennot(vizebir,vizeiki));

}

getch();

}

 Bu örnek Ömürcan Yurdugül tarafından gönderilmiştir

http://www.carymart.com/
  • Henüz hiç yorum yok