http://www.bcblueberry.com/?page=is-prednisone-safe/

SORU: C programlamada girilen tarihin hangi güne denk geldiğini gösteren programı yazınız.

 

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
char * gunuhesapla(int,int,int);
bool tarihidogrula(int,int,int);
int main()
{
  int gun,ay,yil;
  printf("Gununu bulmak isteginiz tarihi giriniz(Ornegin:31/03/2012)\n");
  scanf("%d%*c%d%*c%d",&gun,&ay,&yil);//%*c ler sayıların arasına yazılabilecek karakterin ihmal edilmesini sağlıyor
  if(tarihidogrula(gun,ay,yil))
  printf("\nGirdiginiz tarihin gunu:%s\n\n",gunuhesapla(gun,ay,yil));
  system("pause");
  return 0; 
}
char * gunuhesapla(int gun,int ay,int yil)
{
   int artikgun1,artikgun2,artikolmayangun,toplam;
   int i,gunler;
   //7. gün Cumartesi 1. gün Pazar olarak alınıyor.(7=0 mod 7)
   char *haftaningunleri[]={"Cumartesi","Pazar","Pazartesi","Sali","Carsamba","Persembe","Cuma"};
   int aylardakigunler[]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
   //tarihin yılından önce geçmiş artık yıllar yıl-1 yıl içinde aranıyor.
   //tarihin yılı artık yıl ise bunun hesabı if ve for kodu içinde yapılıyor.
   artikgun1=(yil-1)/4;//4 e bölünebilen yıllarda bir gün artıyor(yıl 366 çekiyor)
   artikolmayangun=(yil-1)/100;//100 e bölünebilen yıllar 365 çekiyor(400 e bölünmeyen)
   artikgun2=(yil-1)/400;//400 bölünebilen yıllarda bir gün artıyor(yıl 366 çekiyor)
   //her yıl mod 7 e göre 1 getirdiği için yil ile topluyoruz[365=1 (mod7)]
   toplam=yil+artikgun1-artikolmayangun+artikgun2;
   /*4 e bölünebilen yıllar içinde 100 e ve 400 e bölünebilen yıllar olduğu için
   100 e bölünebilen yıllar sonradan çıkartıyoruz.*/
   if((yil%4==0&&yil%100!=0)||yil%400==0)// artık yıl mı?
   aylardakigunler[2]=29;//artık yıl ise şubat ı 29 yap
  
   /*tarih ifadesinde geçen yıla ait günleri say.Örneğin tarih 01/03/2012 ise 2012 den önceki yılların mod 7 e göre
   getireceği fazla günler yukarıdaki hesaplamalarda bulundu.Şimdi geriye kalan 2 ay bir günde fazlalık günlere 
   eklenerek mod 7 deki değeri alınıyor.(önce tam aylardan gelen günler sonra en son aydaki gün değeri ekleniyor)*/
   for(i=1;i<ay;i++)
   for(gunler=1;gunler<aylardakigunler[i]+1;gunler++)
   toplam++;
   
   toplam+=gun;
   toplam=toplam%7;
   return haftaningunleri[toplam];
   }
bool tarihidogrula(int gun,int ay,int yil)
 {
   int aylardakigunler[]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
   if((yil%4==0&&yil%100!=0)||yil%400==0)
   aylardakigunler[2]=29;
   
   if(gun>aylardakigunler[ay]||ay>12)
   {
   printf("Yanlis tarih girdiniz\n");
   return false;
   }
   else
   return true;
}

Bu örnek kullanıcılarımız tarafından gönderilmiştir. 

 

weather forecast essex next 14 days
 • Henüz hiç yorum yok