http://scvcambrils.cat/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
char kelime[100];
int uzunluk = 0;
int n = 0;
int sayac = 0;
char harf;printf("\n Bir cumle giriniz (Turkce karakter kullanmayiniz):\n" );
gets(kelime);
fflush(stdin);

uzunluk = strlen(kelime);

for( n= 0; n < uzunluk ; n++)
{
  harf = kelime[n];

  if( harf >= 'a' && harf <= 'z' )
  harf = harf - 32;

  if( harf == 'A' || harf == 'E' || harf == 'I' || harf == 'O' || harf == 'U')
  sayac++;
}

printf("\n %s cumlesinde %i sesli harf var.",kelime,sayac);

getch();
}

 

cialis india South Dakota
  • Henüz hiç yorum yok