viagra cheap uk

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
struct hecele
{
   char sayi;
   char *kelime;
};
 
struct hecele s[10] = {
   {'0',"Sifir"},
   {'1',"Bir"},
   {'2',"Iki"},
   {'3',"Uc"},
   {'4',"Dort"},
   {'5',"Bes"},
   {'6',"Alti"},
   {'7',"Yedi"},
   {'8',"Sekiz"},
   {'9',"Dokuz"}
};
 
int main(void)
{
   char* hecele(int);
 
   int sayi = 0;
   char *kelime;
 
   
 
   printf("\n Bir sayi giriniz : ");
   scanf("%i",&sayi);
   fflush(stdin);
 
   kelime = hecele(sayi);
 
   printf("\n %i : %s ",sayi,kelime);
   getch();
}
 
char* hecele(int num)
{
   char *sayi;
   char heceleme[100] = " ";
 
   int n = 0;
   int p = 0;
   int uzunluk = 0;
   itoa(num,sayi,10);
 
   uzunluk = strlen(sayi);
 
   for(n=0;n<uzunluk;n++)
   {
      for(p = 0;p<10;p++)
      {
       if( s[p].sayi == sayi[n] )
    {
       strcat(heceleme,s[p].kelime);
       strcat(heceleme," ");
       break;
    }
      }
   }
 
   return heceleme;
}

 

http://taniolaptopy.com/research-papers-on-serial-killers/
 • Henüz hiç yorum yok