nexium savings card canada

#include<stdio.h>
#include<conio.h> 

int main()

{  
 int temp=1,sayi,counter=2,temp2=1;


   
 printf("Bir sayi giriniz:/n");
 scanf("%d",&sayi);
 
 while(counter<sayi){
 
 temp=sayi%counter;
 counter++;
 if(temp==0)
 temp2=0;
 
 }
 
 
 if(temp2==0)
 printf("Girilen sayi asal degildir.");
 else
 printf("Girilen sayi asaldir.");
 getch();
 return 0;
 
}

 

read here
  • Henüz hiç yorum yok