order ambien from india

//Girilen bir cümledeki kelime sayisini bulan program
 #include <stdio.h>
 #include <stdlib.h>
 int kelime_sayisi(char *);
 int main()
 {
 char a[200];
 printf("Cumleyi giriniz\n");
 gets(a);
 printf("Girilen cumledeki kelime sayisi=%d\n",kelime_sayisi(a));
 system("pause");
 return 0;
 }
 /* fonksiyon boşluk(lar)tan sonra gelen
 ilk boşluk olmayan karakterde kelime sayisini 
 bir artırıyor.b nin 0 olması boşluk geldi anlamında.
 Başlangıçtada kelimenin başında boşluk varmış gibi
 varsayılıyor(b=0)*/
 
 int kelime_sayisi(char *s)
 {
 int kelimesayisi=0,b=0;
 for(;*s!='\0';s++)
 {
 if(*s!=' '&&b==0)
 {
 ++kelimesayisi;
 b=1;
 }
 else if(*s==' ')
 b=0;
 
}
 return kelimesayisi;
}

 Bu örnek kullanıcılarımız tarafından gönderilmiştir

propecia costs
  • Henüz hiç yorum yok