http://fonefinder.net/

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<windows.h>
double kokal(double sayi,int derece);
int main()
{
double a,c,sonuc;
int b;
printf("Sayiyi giriniz(cikmak icin -1)\n");
scanf("%lf",&a);
while(a!=-1)
{
printf("Kok derecesini giriniz\n");
scanf("%d",&b);
if(b<2)
{
printf("kok derecesi 1 den buyuk olmali\n");
continue;
}
c=kokal(a,b);
printf("%.2f nin %d. dereceden koku=%.9f\n\n",a,b,c);
printf("Sayiyi giriniz(cikmak icin -1)\n");
scanf("%lf",&a);
}
system("pause");
 
}
double kokal(double sayi,int n)//n=kök derecesi
{
double sonuc;int i;
sonuc=2;//yüksek dereceli köklerde pow(sonuc,n-1) ifadesinin
//bilgisayarın hesaplayabileceği sınırı aşmaması için
//sonucu 2 gibi küçük bir değerle başlatıyoruz.Normalde sonuca herhangi bir
//baslangiç değeri atayabiliriz.
for(i=0;i<50;i++)
sonuc=((n-1)*sonuc+sayi/pow(sonuc,n-1))/n;
 
return sonuc;
}
 Bu örnek kullanıcılarımız tarafından gönderilmiştir.
click here
  • Henüz hiç yorum yok